Brotten mot allmänheten och staten
   
 
Författare:Ulväng Magnus , Jareborg Nils , Friberg Sandra , Asp Petter
Titel:Brotten mot allmänheten och staten
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:316 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176789087
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Svensk straffrätt nr. 4
Ämnesord:Straffrätt

SLUT på förlag

 

Brotten mot allmänheten och staten är i första hand avsedd att fungera som lärobok i den akademiska straffrättsundervisningen, men den är också väl ägnad att användas som grundläggande handbok i det praktiska rättslivet. I boken ges en innehållsrik men ändå koncis framställning av brotten mot allmänheten (BrB kap. 13-15), de viktigare brotten mot staten (som återfinns i BrB kap. 16, 17, 19 och 20), terroristlagstiftningen och de särskilda regler som gäller för straffrättsligt ansvar enligt tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen.

Boken utgör den fjärde delen i den bokserie, som givits namnet Svensk straffrätt, och den är avsedd att användas tillsammans med läroboken Kriminalrättens grunder (del I). I Kriminalrättens grunder behandlas straffrättens allmänna läror och de frågor som alltid måste besvaras vid bedömande av huruvida brott har förövats.
 
  © 2017 Jure AB