Offentlighetsprincipen
� Praktik och teori
   
 
Författare:Funcke Nils
Titel:Offentlighetsprincipen � Praktik och teori
Utgivningsår:2014
Omfång:204 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144101828
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Offentlighetsprincipen – praktik och teoriredogör för de författningar som reglerar allas rätt att ta del av allmänna handlingar. Tillsammans med fallbeskrivningar och konkreta tips blir boken ett ovärderligt verktyg för alla, inte minst journalister, som behöver få del av uppgifter som förvaras hos myndigheterna. Genom en grundlig genomgång av meddelarfriheten visar författaren vilka möjligheter och skyldigheter uppgiftslämnare respektive mottagare av uppgifterna har.

Presentationen av regelverken är pedagogiskt strukturerad. Boken inleds med en genomgång av vad som utgör en allmän handling. Därefter presenteras kärnan i offentlighetsprincipen i samspel med de olika former av sekretesser som begränsar rättigheten. Fallbeskrivningar används genomgående för att exemplifiera, vilket gör boken till ett ypperligt läromedel.

Offentlighetsprincipen – praktik och teoririktar sig i första hand till journalister men lämpar sig lika bra för den medborgare som vill utnyttja en grundlagsfäst rättighet.
 
  © 2017 Jure AB