Marknadsrättens grunder
   
 
Författare:Gerhard Peter
Titel:Marknadsrättens grunder
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:176 sid.
Förlag:Gleerups
ISBN:9789140684325
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 326 SEK exkl. moms

 

MARKNADSRÄTTENS GRUNDER ger en grundläggande översikt över hela marknadsrätten.

Boken behandlar marknadsföringslagen med dess reglering av bland annat förbud mot vilseledande marknadsföring, fakturaskojeri, vilseledande efterbildningar, jämförande reklam, konkursutförsäljningar och realisationer, reklam via e-post samt marknadsföringsrättens förhållande till varumärkesrätten.

I boken behandlas också konkurrenslagen med de grundläggande förbuden mot konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning samt reglerna om företagskoncentrationer.

Dessutom innehåller boken en genomgång av ett stort antal specialförfattningar som knyter an till marknadsrätten, såsom regler om prisinformation, elektronisk handel, personuppgifter, diskriminering, produktsäkerhet och produktansvar, lotterier, TV- och radioreklam, försäljning via Internet och annan distansförsäljning, livsmedel- och läkemedelsreklam samt alkohol- och tobaksreklam.

MARKNADSRÄTTENS GRUNDER är främst en grundbok för universitet och högskolor, men den kan också användas inom olika utbildningar samt av personer som arbetar med reklam eller annan marknadsföring. Den är också lämplig för var och en som på egen hand vill sätta sig in i marknadsrättens grunder.
 
  © 2017 Jure AB