Rettslige faktabegreper
   
 
Författare:Lövlie Anders
Titel:Rettslige faktabegreper
Utgivningsår:2014
Omfång:636 sid.
Förlag:Gyldendal
ISBN:9788205464605
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Straffrätt , Utländsk rätt , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 974 SEK exkl. moms

 

Jurister snakker i ulike sammenhenger om fakta. Denne boken redegjør for rettslige faktabegreper og sammenhengen mellom dem. Herunder tematiseres det grunnleggende rettslige skillet mellom «juss» og «faktum».

Bokens hovedbudskap er at forståelse av det rettslige faktabegrepet er en grunnleggende forutsetning for forståelse av juss. For å vise det gis det en inngående innføring i rettsvitenskapelige grunnspørsmål samt i sentrale regelsett som bygger på rettslige faktabegrep. Eksempelbruken er konsentrert om strafferett og straffeprosess, og det redegjøres bant annet for beviskrav, utredningskrav og prinsippet om fri bevisvurdering.
Boken gir dessuten en grundig analyse av hva slags faktiske spørsmål Høyesterett prøver i straffesaker. Det er ikke gjort en lignende analyse tidligere, og boken vil være nyttig lesing for jusstudenter, forskere, advokater og dommere.
 
  © 2017 Jure AB