Straffbar oaktsamhet
   
 
Författare:Anderberg Andreas
Titel:Straffbar oaktsamhet
Utgivningsår:2015
Omfång:250 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176789278
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Örebro Studies in Law nr. 5
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 377 SEK exkl. moms

 

SMAKPROV ur boken

Oaktsamhet som skuldform (personlig culpa) är, i jämförelse med den andra skuldformen uppsåt men även oaktsamhet som rättsstridighetsrekvisit (gärningsculpa), mindre uppmärksammad i den moderna svenska straffrättslitteraturen. Uppsåt utgör grunden för straffansvar och oaktsamhetsansvar är att betrakta som ett undantag.

Att kriminalisering bara bör användas som en sista utväg gäller alltså alldeles särskilt kriminalisering redan vid oaktsamhet. I den här avhandlingen undersöks hur sådan kriminalisering motiverats av lagstiftaren, tillämpats av domstolarna och tolkats av straffrättsvetarna.
 
  © 2017 Jure AB