Udbudsretlige erstatningsspørgsmål
   
 
Författare:Høg Torkil
Titel:Udbudsretlige erstatningsspørgsmål
Utgivningsår:2005
Omfång:235 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757414394
Ämnesord:Marknadsrätt , Skadeståndsrätt

Pris: 983 SEK exkl. moms

 

Bogen indeholder en gennemgang af det lovgrundlag og den praksis, der har særlig betydning for bedømmelsen af erstatningssager, der udspringer af overtrædelser af udbudsreglerne.

Denne udgivelse drejer sig særlig om de erstatningsretlige problemstillinger i forbindelse med overtrædelser af EU's udbudsregler og tilbudsloven.

"Udbudsretlige erstatningsspørgsmål" tager udgangspunkt i de enkelte erstatningsbetingelser, og der er ved gennemgangen lagt særlig vægt på at redegøre for praksis fra domstolene og Klagenævnet for Udbud. Bogen indeholder også en gennemgang af de krav, som EU-retten stiller til nationale myndigheders (herunder de danske domstoles og Klagenævnet for Udbuds) behandling af erstatningssager med udspring i EU-udbudsretten.

Bogen henvender sig til praktikere, herunder de mange ordregivere, der befatter sig med udbudsforretninger, og rådgivere, der vejleder herom.
 
  © 2017 Jure AB