Brotten mot person och förmögenhetsbrotten
   
 
Författare:Jareborg Nils , Friberg Sandra , Asp Petter , Ulväng Magnus
Titel:Brotten mot person och förmögenhetsbrotten
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:442 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176788905
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Svensk straffrätt nr. 3
Ämnesord:Straffrätt

SLUT på förlag

 

Brotten mot person och förmögenhetsbrotten är i första hand avsedd att fungera som lärobok i den akademiska straffrättsundervisningen, men den är också väl ägnad att användas som grundläggande handbok i det praktiska rättslivet. I boken ges en innehållsrik men ändå koncis framställning av brotten mot person (BrB kap. 3–7), förmögenhetsbrotten (BrB kap. 8–12) samt vissa anknytande specialstraffrättsliga brott. Relativt stort utrymme ägnas åt de centrala förmögenhetsbrotten, vilka ofta anses särskilt svårtillgängliga till sin uppbyggnad eftersom de
förutsätter ett samspel med den civilrättsliga lagstiftningen samtidigt som begreppsbildningen inte alltid är densamma som den som där används.

Boken utgör den tredje delen i den bokserie, som givits namnet Svensk straffrätt, och den är avsedd att användas tillsammans med läroboken Kriminalrättens grunder (del I). I Kriminalrättens grunder behandlas straffrättens allmänna läror och de frågor som alltid måste besvaras vid bedömande av huruvida brott har förövats.
 
  © 2017 Jure AB