Skyddsvärda intressen & straffvärda kränkningar
� om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande
   
 
Författare:Wegerstad Linnea
Titel:Skyddsvärda intressen & straffvärda kränkningar � om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande
Utgivningsår:2015
Omfång:339 sid.
Förlag:Juridiska fakulteten vid Lunds universitet
ISBN:9789176232477
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 299 SEK exkl. moms

 

I den här doktorsavhandlingen undersöker Linnea Wegerstad hur sexualbrott urskiljs från andra typer av våld och kränkningar i straffrätten. Författaren utforskar hur sedlighetsbrott blev till sexualbrott under första hälften av 1900-talet och hur ett särskilt skyddsvärt intresse då skapades: den sexuella integriteten.

Genom att också undersöka lagstiftningsreformer från brottsbalkens tillkomst år 1965 till 2013 års sexualbrottsreform synliggör avhandlingen motstridigheter kring vad som bör rymmas i den sexuella integriteten.

Vidare utforskar författaren hur sexualbrotten skapas genom att ta utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande. En analys av domstolsavgöranden rörande sexuellt ofredande visar att en handlings sexuella karaktär ofta är något som är underförstått i straffrätten. Men när frågan ställs på sin spets är det gärningspersonens motiv och avsikt som blir avgörande för om en handling är sexuellt ofredande.
 
  © 2017 Jure AB