Lærebog i obligationsret II
� Personskifte i skyldforhold, Fordringers ophør, Hæftelsesformer
   
 
Författare:von Eyben Bo , Mortensen Peter , Sørensen Ivan
Titel:Lærebog i obligationsret II � Personskifte i skyldforhold, Fordringers ophør, Hæftelsesformer
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:322 sid.
Förlag:Karnov Group DK
ISBN:9788761934710
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Utländsk rätt

Pris: 703 SEK exkl. moms

 

Bogen giver sammen med Lærebog i obligationsret I – Ydelsen, Beføjelser en grundig fremstilling af obligationsretten. Bliv indført i:

-Personskifte i skyldforhold (debitor- og kreditorskifte)
-Fordringers ophør – særligt om modregning og forældelse
-Hæftelsesformer – herunder hovedpunkter i kautionslæren og hæftelsen i forskellige selskabsforhold

Nyt i 4. udgave
Siden 3. udgave er afsnittene om omsætningsbeskyttelse og prioritetsstilling ved overdragelse af simple og negotiable fordringer i kapitel 12 blevet udvidet. Det betyder, at de tingsretlige problemstillinger ved kreditorskifte nu også er dækket i bogen. Derudover er fremstillingen ført ajour indtil d. 1. november 2013 med den nyeste lovgivning, retspraksis og litteratur.

Målgruppe
Bogen tilsigter sammen med Lærebog i obligationsret I at være lærebogsgrundlag i faget obligationsret på de videregående uddannelser. Derudover er den også velegnet som oplagsværk for praktikeren, da den omtaler relevant praksis på området.
 
  © 2017 Jure AB