Förhandlarboken
� Förhandlingar i arbetslivet
   
 
Författare:Humlin Einar , Milton Jonas , Persson Heléne
Titel:Förhandlarboken � Förhandlingar i arbetslivet
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:120 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139114758
Ämnesord:Arbetsrätt , Organisation och ledarskap

Pris: 405 SEK exkl. moms

 

Att kunna förhandla och ha kännedom om de arbetsrättsliga regelverken är numera en nödvändig kompetens för den som är chef i ett företag. Förändringstakten i näringslivet är mycket snabb och förhandlingar en del av vardagen.

"Förhandlarboken" ger en fördjupad kunskap om hur olika sorters förhandlingar på arbetsmarknaden hanteras och vilka grundprinciper som måste sitta i ryggmärgen hos varje chef och förhandlare i företag och organisationer.

I "Förhandlarboken" utvecklas en grundläggande metodik för att förbereda, genomföra och avsluta de olika förhandlingarna i arbetslivet. Författarna delar med sig av sina främsta expertråd och beskriver vilka egenskaper som präglar en skicklig förhandlare.

Boken har främst ett arbetsgivar- och företagsperspektiv och innehåller även bland annat avsnitt om företagsförvärv och inrangeringförhandlingar, lön, kommunikation i samband med förhandlingar samt retorik och argumentation. I boken finns ett urval av de arbetsrättsliga lagar och bestämmelser som är viktiga för en chef i ett företag att ha kunskap om.

I samtliga tidigare upplagor av "Förhandlarboken" har författarna Gösta Eberstein och Stig R. Humlin medverkat. Denna utgåva bygger på föregående upplagor men är omarbetad i stora delar. Nya avsnitt har också tillkommit.
 
  © 2017 Jure AB