Medborgarskapslagen
� Med kommentarer
   
 
Författare:Sandesjö Håkan , Björk Kurt
Titel:Medborgarskapslagen � Med kommentarer
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:400 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139114628
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 576 SEK exkl. moms

 

Den svenska medborgarskapslagstiftningen har sedan gammalt byggt på härstamningsprincipen. Genom 2001 års MedbL fick territorialprincipen ökad i betydelse.

Avgörande för denna utveckling var Sveriges anslutning till 1997 års Europeiska konvention om medborgarskap. Genom en lagändring som skedde den 1 april 2015 har emellertid härstamningsprincipen erkänts fullt ut när det gäller förvärv av svenskt medborgarskap vid födelsen. Detta innebär att barnets svenska medborgarskap kan härledas från både fadern och modern oavsett var barnet är fött och oavsett om föräldrarna är gifta med varandra eller inte.

Vidare har införts en portalparagraf om medborgarskapets betydelse och krav på medborgarskapsceremonier för nya svenska medborgare.
 
  © 2017 Jure AB