SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden
� digital kompetens
   
 
Titel:SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden � digital kompetens
Utgivningsår:2015
Omfång:303 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242612
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Digitaliseringskommissionen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:28
Ämnesord:IT-rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Digitaliseringen är i dag en del av vardagen för de flesta människor. Utvecklingen av datorer, läsplattor och smartphones med uppkopplingsmöjligheter till internet har starkt bidragit till att de flesta individer använder digitala verktyg och tjänster. Det skapar ett behov av att utveckla digital kompetens. Oavsett vilken del av livet det gäller såsom privatliv, samhällsliv, utbildning eller arbetsliv används digitala verktyg och tjänster i vardagen. Utredningen har valt att fördjupa sig i och lämna förslag avseende området digital kompetens utifrån dessa fyra livsområden.

Förslagen ska bidra till att öka förståelsen för behovet av digital kompetens och ge förutsättningar för individen att stärka sin digitala kompetens. Vidare ska förslagen bidra till att säkra att kunskapsunderlag byggs upp för framtida analyser och förslag till insatser.
 
  © 2017 Jure AB