SOU 2000:42 Barnmisshandel
� Polisens och åklagarnas handläggningstider och arbetsmetoder
   
 
Titel:SOU 2000:42 Barnmisshandel � Polisens och åklagarnas handläggningstider och arbetsmetoder
Anmärkning:Delbetänkande. Slutbetänkande SOU 2001:72. Övrigt delbetänkande SOU 2001:18. Prop. 2002/03:53.
Utgivningsår:2000
Omfång:142 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211963
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén mot barnmisshandel
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:42
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 145 SEK exkl. moms

 

Kommittén mot barnmisshandel föreslår i detta delbetänkande en rad åtgärder för att effektivisera och höja kvaliteten på polisens och åklagarnas utredningar av barnmisshandel. Här ingår bl.a. en satsning på nytt innehåll i grundutbildning och vidareutbildning med anknytning till FN:s barnkonvention för både polisen och för de åklagare som vill specialisera sig på området. Här föreslås också en tidsfrist fram till åklagarbeslut på högst tre månader vid förundersökningar av polisanmäld barnmisshandel.
 
  © 2017 Jure AB