SOU 2015:63 Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor
   
 
Titel:SOU 2015:63 Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor
Utgivningsår:2015
Omfång:226 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243176
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:63
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Utredningens uppgift har varit att analysera behovet av lagändringar för att Sverige ska leva upp till de krav på straffrättslig reglering för att förhindra och bekämpa terrorism som ställs i FN:s säkerhetsråds resolution 2178 (2014), förkortad resolutionen.

I uppdraget har även ingått att ta ställning till om Sveriges straffrättsliga reglering för att förhindra och bekämpa finansiering av terrorism uppfyller de krav som Financial Action Task Force, förkortat FATF, uppställer.

Det har också ingått i uppdraget att lämna förslag till nödvändiga lagändringar.
 
  © 2017 Jure AB