SOU 2015:67 För att brott inte ska löna sig
   
 
Titel:SOU 2015:67 För att brott inte ska löna sig
Anmärkning:
Utgivningsår:2015
Omfång:249 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243237
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om utvidgat förverkande m.m.
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:67
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Att ingen ska gå vinnande från sitt brottsliga handlande är en utgångspunkt som är på samma gång självklar som förpliktande. För att åstadkomma detta förfogar myndigheterna över flera olika verktyg. Ett av de främsta är förverkande av utbyte av brott och brottslig verksamhet.

Det är bl.a. kring detta som utredarens tvådelade uppdrag kretsar, där de båda delarna utgörs av en utvärdering av tillämpningen av förverkandeformen utvidgat förverkande och ett genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/42/EU om frysning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott i Europeiska unionen

Särskild utredare: Patrik Örnsved

 
  © 2017 Jure AB