Konkurrenslagen
� en kommentar
   
 
Författare:Carlsson Kenny , Bergman Mats
Titel:Konkurrenslagen � en kommentar
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:748 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139016113
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 2030 SEK exkl. moms

 

Nu kommer äntligen en andra upplaga av denna kommentar.

I boken kommenteras den gällande konkurrenslagen (2008:579) paragraf för paragraf. Författarna hänvisar inte bara till svensk praxis utan även i stor utsträckning till EU-rättslig praxis, framför allt från EU-domstolen och tribunalen. När det gäller svensk praxis refereras främst avgöranden från MD.

Praxis till och med den 1 juli 2015 har kunnat beaktas.
 
  © 2017 Jure AB