Lov om betalingstjenester og elektroniske penge
� med kommentarer av Susanne Karstoft
   
 
Författare:Karstoft Susanne
Titel:Lov om betalingstjenester og elektroniske penge � med kommentarer av Susanne Karstoft
Utgivningsår:2012
Omfång:694 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757421392
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , IT-rätt

Pris: 1375 SEK exkl. moms

 

Betalingsformidlingsområdet har i en længere årrække været i rivende udvikling, både fordi anvendelsen af f.eks. betalingskort og netbank er støt stigende, og fordi teknologien konstant giver nye muligheder.

Reguleringen af betalingsformidlingsområdet har været under stadig forandring, siden den første betalingskortlov blev vedtaget i Danmark i 1984. Den nok mest indgribende ændring af den danske lovgivning siden 1984 består i implementeringen af betalingstjenestedirektivet (2007/64/EF af 13. november 2007) ved betalingstjenesteloven. Gennemførelsen af direktivet medfører lovregulering af en række forhold, som tidligere kun har været reguleret ved aftale. Direktivet opstiller endvidere nye strukturelle krav til udbydere af betalingstjenester, som i en vis udstrækning svarer til de krav, der hidtil kun har været gældende for pengeinstitutter.

Denne bog tilsigter at klarlægge de mange tvivlsspørgsmål, som betalingstjenesteloven (sammenholdt med direktivet) giver anledning til, og at sammenfatte forarbejder og praksis på betalingstjenestelovens område.
 
  © 2017 Jure AB