SOU 2015:78 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal
   
 
Titel:SOU 2015:78 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal
Utgivningsår:2015
Omfång:237 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243442
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:78
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal överlämnade den 1 september 2015 sitt delbetänkande ”Upphandling och villkor enligt kollektivavtal" till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att analysera hur uttryckliga krav på villkor enligt kollektivavtal kan föras in i de nya kommande upphandlingslagarna och lämna förslag på hur sådana bestämmelser ska utformas.

Utredningen föreslår bland annat att upphandlande myndigheter ska kräva att arbete som utförs i offentlig upphandling ska utföras med skäliga anställningsvillkor. Förslaget innebär att upphandlande myndigheter ska ange lön, semester och arbetstid som villkor i kontrakt i offentlig upphandling.
 
  © 2017 Jure AB