I aktiebolagens skymningsland
� en studie rörande upplösta aktiebolags rättskapacitet, med beaktande även av rättsläget vid handlande för ett nybildat, ännu ej registrerat aktiebolag Information: Faksimilupplaga.
   
 
Författare:Lehrberg Bert
Titel:I aktiebolagens skymningsland � en studie rörande upplösta aktiebolags rättskapacitet, med beaktande även av rättsläget vid handlande för ett nybildat, ännu ej registrerat aktiebolag Information: Faksimilupplaga.
Anmärkning:Nytryck. Faksimilupplaga.
Utgivningsår:1990
Omfång:297 sid.
Förlag:Iusté
ISBN:9789197603867
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 460 SEK exkl. moms

 

Ett aktiebolag kan upplösas, och förlora sin rättskapacitet, genom att dess affärer avvecklas vid likvidation eller konkurs. Dessutom kan ett aktiebolag, som under tio års tid inte visat några tecken på att fungera som sådant, avföras ur aktiebolagsregistret och på så sätt bli upplöst. Ibland visar det sig dock efter ett aktiebolags upplösning, att alla bolagets affärer inte är helt avslutade. De f.d. bolagsföreträdarna eller aktieägarna kan då vilja att bolaget skall återuppstå, t.ex. för att ta hand om en tillgång eller driva in en fordran. En borgenär kan också vilja föra talan mot bolaget. Även i andra fall kan någon, som blivit lidande vid aktiebolagets upplösning, önska att bolaget skall återuppstå. Denna bok innehåller en systematisk och klargörande framställning om möjligheterna att återuppliva upplösta aktiebolag enligt gällande svensk rätt. Dessutom diskuteras, med beaktande av vissa utländska regler, vad som bör gälla för framtiden. I boken behandlas även reglerna om hur aktiebolag vinner rättskapacitet och om rättshandlande för ett bolag under bildning.
 
  © 2017 Jure AB