Ärvdabalken - En kommentar Del I (1-17 kap.)
� Arv och Testamente
   
 
Författare:Walin Gösta , Lind Göran
Titel:Ärvdabalken - En kommentar Del I (1-17 kap.) � Arv och Testamente
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:554 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139018612
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Blå Bibliotek
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 1498 SEK exkl. moms

 

I den nya upplagan kommenterar författarna bl.a. lagändringarna i 10 kap. om jäv och 16 kap. om preskription. En nyhet i denna upplaga är att även ett stort antal opublicerade rättsfall från hovrätterna, vilka illustrerar behandlingen av en materiell eller processuell fråga, kommenteras. I sedvanlig ordning har ny relevant rättspraxis och ny litteratur kommenterats. Utöver detta har ett antal redaktionella förbättringar gjorts, såsom rubriker och hänvisningar till förarbeten vid varje paragraf.
 
  © 2017 Jure AB