BRÅ Rapport 2015:16 Kriminalstatistik 2014
   
 
Titel:BRÅ Rapport 2015:16 Kriminalstatistik 2014
Utgivningsår:2015
Omfång:360 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789187335501
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2015:16
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 346 SEK exkl. moms

 

Innehåll

Anmälda brott:
Innehåller uppgifter om anmälda brott fördelade efter brottstyp, månad för anmälan, antal brott och region. I en tabell redovisas även antalet anmälda fall och antal brott per 100 000 av medelfolkmängden.

Handlagda brott:
Innehåller uppgifter om brott som handlagts indelade dels efter om brotten har direktavskrivits eller om de har utretts, dels efter om det finns minst en registrerad skäligen misstänkt person för brotten eller ej, typ av beslut, och efter brottstyp. Även uppgifter om lagföringsprocent och personuppklaringsprocent redovisas.

Personer misstänkta för brott:
Innehåller antalet personer som misstänkts för brott fördelade efter kön, ålder, brottstyp och antalet brott personen misstänkts för under året. Även de misstänkta personernas brottsdeltagande redovisas. Vidare redovisas antalet anhållanden, häktningsframställningar och häktade personer.

Personer lagförda för brott:
Innehåller uppgifter om personer som fällts till ansvar i brottmål vid tingsrätt, personer som godkänt strafföreläggande och personer som meddelats åtalsunderlåtelse. Dessutom redovisas personer som godkänt föreläggande om ordningsbot. Personerna redovisas efter brottstyp, påföljd och fängelsetid samt efter kön, ålder och region.

Kriminalvård:
Innehåller uppgifter om personer som verkställt påföljder inom kriminalvården. Tabellerna innehåller uppgifter om beläggningssituationen vid kriminalvårdsanstalter och häkten, antal personer som intagits i anstalt respektive frigivits från anstalt, rymningar och permissioner samt övervakningar inom frivården. Personerna redovisas efter brottstyp, strafftidens längd, kön och ålder.

Återfall i brott:
Innehåller uppgifter om personer som lagförts för brott och som återfallit i brott, vilket konstaterats genom en ny lagföring. Personerna som återfallit i brott redovisas efter brott, påföljd, kön, ålder och antal tidigare lagföringar. Statistiken redovisar återfall i brott för en ettårig och en treårig uppföljningsperiod.
 
  © 2017 Jure AB