Maträtt
� Lätt seriösa betraktelser över mat och rätt
   
 
Författare:Bergstedt Gustav , Bexhed Jan-Mikael , Bielenstein Henrik , Calissendorff Axel , Kleineman Jan , Levin Marianne , Melz Peter , Pehrson Lars , Rosén Jan , Unger Sven , Warnling Conradson Wiweka
Titel:Maträtt � Lätt seriösa betraktelser över mat och rätt
Anmärkning:Med illustrationer av Fibben Hald.
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:1994
Omfång:156 sid.
Förlag:Juristförlaget Stockholm
ISBN:9175986752
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 307 SEK exkl. moms

 

Den här boken utgör en meny med ett antal olika maträttsliga anrättningar att avnjutas av dem som är intresserade av mat och rätt. I den första upplagan serverades fem rätter. Nu har menyn utökats tack vare maträttslig forskning och rätterna är elva olika artiklar som behandlar skilda rättsliga frågor som har samband med mat och måltider.

Ätandet kan involvera en rad olika rättsliga problem. De flesta är triviala, någar kan i värsta fall bli fatala. Restauranggästen kommer primärt i kontakt med beskaffenhet, försening, uppdelning av notan, insjuknande efter måltiden o dyl vilket behandlas i de fyra första artiklarna.

Andra frågor berör primärt krögaren och andra matproducenter. Det gäller frågor om marknadsföring av mat, skydd för recept, serveringstillstånd för alkohol, slaktbestämmelser o dyl, vilket behandlas i de följande fem artiklarna.

Avslutningsvis behandlas en för gästerna och krögarna gemensam angelägenhet. Kan måltiden ske med obeskattade medel i form av representation o dyl?


Innehåll:

Några rättsliga aspekter på restaurangbesök
av Axel Calissendorff

Argus Svenssons söndagsmiddag (eller rätten till egen nota m.m.)
av Henrik Bielenstein

När blir ett middagssällskap ett enkelt bolag?
av Sven Unger

Om ansvaret för farlig mat - med särskilt beaktande av den ostronätande allmänhetens ökade skydd
av Jan Kleineman

Gränslöst svårt med mat och inte minst med vin och sprit i det nya Europa
av Marianne Levin

Kokkonstens rättsskydd - från rättsskyddade innovationer till oskyddade konstformer
av Jan Rosén

Namn och beteckningar på mat
av Lars Pehrson

"Nubben" på krogen med eller utan "ölgås"; om serveringstillståndets livsvillkor
av Wiweka Warnling-Nerep

Laga och olaga förtäring av alkoholdrycker på tåg och stationsområden
av Jan-Mikael Bexhed

Djurens balk eller julegrisens svanesång
av Gustav Bergstedt

Skattad eller obeskattad spis
av Peter Melz
 
  © 2017 Jure AB