Utevarohandläggning och bevisprövning i brottmål
   
 
Författare:Diesen Christian
Titel:Utevarohandläggning och bevisprövning i brottmål
Utgivningsår:1993
Omfång:702 sid.
Förlag:Juristförlaget Stockholm
ISBN:9175985772
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Processrätt

SLUT på förlag

 

 
  © 2017 Jure AB