SOU 2015:91 Digitaliseringens transformerande kraft
� vägval för framtiden
   
 
Titel:SOU 2015:91 Digitaliseringens transformerande kraft � vägval för framtiden
Utgivningsår:2015
Omfång:286 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243657
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Digitaliseringskommissionen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:91
Ämnesord:IT-rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Digitaliseringskommissionen identifierar i sitt slutbetänkande sex strategiska områden för ett fortsatt utvecklande av det digitaliserade Sverige:

-Säkerhet och integritet i en digital tid
-Datadriven innovation för tillväxt och välfärd
-Infrastruktur för att främja digitalisering
-Kontinuerligt statligt engagemang för att främja digitalisering i samhället
-Regelverk som fungerar i och för den digitala omställningen
-Kompetens för det digitala samhället
 
  © 2017 Jure AB