SOU 2015:103 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner
   
 
Titel:SOU 2015:103 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner
Utgivningsår:2015
Omfång:315 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243862
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om transpersoners straffrättsliga skydd m.m.
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:103
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppdrag se över om det straffrättsliga skyddet för transpersoner behöver stärkas liksom om den kritiserade diskrimineringsgrunden "könsöverskridande identitet och uttryck" bör ändras i lagstiftningen. Utredningen anser att diskrimineringsgrunden "könsöverskridande" identitet eller uttryck bör ersättas av grunden "könsidentitet eller könsuttryck".

Transpersoner behöver skyddas av straffbestämmelserna om hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Transfobiska förolämpningar måste kunna åtalas av åklagare. Det ska också tydligare framgå att transfobiska motiv är försvårande när straff bestäms. Dessutom bör lagstiftningen inte peka ut transpersoner som "avvikare".

Utredningen har också haft i uppdrag att överväga om inte orden "ras" och "rasmässig" kan tas bort från lagstiftningen. Enligt utredningen är det bästa att i de straffrättsliga bestämmelserna ersätta ordet ras med uttrycket "föreställning om ras".
 
  © 2017 Jure AB