Tiltalen
   
 
Författare:Hammerum Camilla
Titel:Tiltalen
Utgivningsår:2015
Omfång:416 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757432299
Ämnesord:Processrätt

Pris: 838 SEK exkl. moms

 

”Tiltalen” indeholder den første samlede gennemgang af regelsættet vedrørende tiltale og muligheden for tiltaleændring - et retsområde med et kompliceret og til dels ufuldstændigt regelsæt.
Der er tale om et kompliceret regelsæt, der regulerer et stort antal sager. Bogen gennemgår en ganske omfattende retspraksis, som klart viser, at reglerne fra tid til anden giver problemer i praksis. Regelsættet giver anledning til bl.a. følgende spørgsmål, som behandles i fremstillingen:Hvad skal tiltalen indeholde? Hvilke mindstekrav stilles i praksis for, at en tiltale er så fyldestgørende, at den kan danne grundlag for en straffesag?I hvilket omfang kan tiltale være udelukket, fordi anklagemyndigheden via udtrykkelige tilkendegivelser eller via sin adfærd i øvrigt har begrænset påtalen?
Da fortolkningen af reglerne i praksis giver anledning til forskellige problemer i en række sammenhænge vil bogen være anvendelig som støtte for praktikere, der arbejder med straffesagsbehandling i retten.

Indholdsoversigt
Forord
Forkortelser
Kapitel 1. Emne og formål
Kapitel 2. Emneafgrænsning. metode og plan for fremstillingen
Kapitel 3. Bærende hensyn og principper samt terminologi
Kapitel 4. Indholdskrav til anklageskriftet
Kapitel 5. Påtaleundladelser og påtalebegrænsninger
Kapitel 6. Indledning om ændring af tiltalen
Kapitel 7. Om tiltalen i anken
Kapitel 8. Ændring af tiltalen
Kapitel 9. Centrale emner vedrørende tiltaleændringer
Kapitel 10. Om proceduren i sagsbehandlingen og retsvirkninger
Kapitel 11. Retskraft
Kapitel 12. Retspolitiske betragtninger
Litteratur
Domsregister
Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB