Fra Retsstat til Omsorgsstat
� Om syndsforladelse i konfliktråd
   
 
Författare:Asmussen Ida Helena
Titel:Fra Retsstat til Omsorgsstat � Om syndsforladelse i konfliktråd
Utgivningsår:2014
Omfång:248 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757433241
Ämnesord:Straffrätt , Utländsk rätt , Processrätt

Pris: 785 SEK exkl. moms

 

I dag tilbydes borgere i konflikt oftere og oftere mægling med henblik på selv at finde en løsning. Men er det nu også borgerne, der frit bestemmer, hvordan konflikten bliver løst?

Konfliktråd bygger på tanken om forsoning mellem offer og gerningsmand og er de seneste år blevet præsenteret som et humant alternativ til fængselsstraf. Men konfliktråd er langt fra så rensede for magt, dominans og undertrykkelse, som det hidtil har lydt. Det demonstrerer denne bog, der rummer den første gennemgribende analyse af den nye retsform, der er på vej frem herhjemme såvel som i udlandet.

Bogen bygger på Ida Helene Asmussens ph.d.-afhandling fra Københavns Universitet, hvor hun har observeret 117 deltagere i konfliktråd samt gennemført 88 interviews i Danmark og Norge. Bogen indeholder en række eksempler, f.eks. på hvordan ofre kan føle sig pressede til at tilgive gerningspersonen eller anerkende gerningspersonens udlægning af hændelsesforløbet. Den er skrevet i et klart sprog, så enhver der interesserer sig for mægling, sociologi, kriminologi, jura, tekstanalyse, kvalitativ metode og det moderne samfund vil få glæde af at læse den.
 
  © 2017 Jure AB