Strafferet 2
� Sanktionerne
   
 
Författare:Nielsen Gorm Toftegaard
Titel:Strafferet 2 � Sanktionerne
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:2014 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757431544
Ämnesord:Straffrätt , Utländsk rätt

Pris: 374 SEK exkl. moms

 

"Strafferet 2 - Sanktionerne" udgør sammen med "Strafferet 1 - Ansvaret" en samlet fremstilling af straffelovens almindelige regler. I Strafferet 2 gennemgås de forskellige former for straf og ud fra retspraksis søges opstillet nogle principper for, hvorledes straffene udmåles i de enkelte sager. Endelig gennemgås reglerne for konfiskation. Fremstillingen er i betydelig grad bygget op omkring spørgsmålet om, hvad der efter grundloven er lovgivers, og hvad der er domstolenes område ved straffastsættelsen.


Bogen er skrevet som lærebog til jurastudiet, men i et sprog og med en lang række eksempler, så ikke-jurister kan følge fremstillingen. Omfattende analyser af retspraksis og udførlige registre gør den velegnet som håndbog for dommere, anklagere og forsvarere.
 
  © 2017 Jure AB