Strafferettens specielle del
   
 
Författare:Waaben Knud , Langsted Lars Bo
Titel:Strafferettens specielle del
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:366 sid.
Förlag:Karnov Group DK
ISBN:9788761934994
Ämnesord:Straffrätt , Utländsk rätt

Pris: 662 SEK exkl. moms

 

Værket indgår i en serie på to bøger, som tilsammen giver et godt overblik over strafferetten.

Strafferettens specielle del gennemgår emnerne:

-Forbrydelser mod liv og legeme
-Forbrydelser mod den personlige frihed
-Seksualforbrydelser
-Forbrydelser i familieforhold
-Formueforbrydelser
-Almenfarlige forbrydelser
-Fredskrænkelser
-Ærekrænkelser
-Forbrydelser vedrørende dokumenter, mærker og penge
-Falsk forklaring, erklæring, anklage m.v.

Bogen er i 6.-udgaven ajourført i overensstemmelse med de ganske omfattende ændringer, der er sket på området såvel retligt som samfundsmæssigt, ikke mindst indenfor computerteknologien og udbredelsen af internettet, siden Knud Waabens udgave fra 1999 – med lovændringer, retspraksis og litteratur indtil januar 2014.
 
  © 2017 Jure AB