Straffeproces
   
 
Författare:Smith Eva
Titel:Straffeproces
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:261 sid.
Förlag:Karnov Group DK
ISBN:9788761934246
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt , Utländsk rätt

Pris: 514 SEK exkl. moms

 

Bogen beskriver formål og indhold af de grundlæggende regler for straffesager ud fra de bærende principper: hensynet til kriminalitetsbekæmpelsen – og hensynet til individets retssikkerhed, forstået som de regler, der skal sikre den mistænkte, sigtede eller tiltalte en rimelig behandling fra myndighedernes side.

Fra denne synsvinkel gennemgås opbygningen af retssystemet: politi, anklagemyndighed og domstol – og disse myndigheders funktion, kompetence og indbyrdes afhængighed. Endvidere beskrives sigtedes og forsvarets rettigheder.

Bogens kapitler:

-De grundlæggende straffeprocessuelle principper
-Efterforskning, sigtelse og forsvarerbeskikkelse
-Straffeprocessuelle tvangsindgreb
-Påtalen
-Bevisbyrde og bevisbedømmelse
-Domstolenes organisation
-Hovedforhandling og dom
-Appel.

Målgruppe
Straffeproces er målrettet undervisningen på jurastudiets grunduddannelse, men kan også læses af ikke-jurister, der ønsker en introduktion til den danske strafferetspleje.
 
  © 2017 Jure AB