Karnov Retspleje og Strafferet 2015
   
 
Titel:Karnov Retspleje og Strafferet 2015
Utgivningsår:2015
Omfång:500 sid.
Förlag:Karnov Group DK
ISBN:9788761936738
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt , Utländsk rätt

Pris: 4712 SEK exkl. moms

 

Med Karnov Retspleje og Strafferet 2015 får du omfattende kommentarer med fortolkninger og omtale af praksis, domme og afgørelser m.m., udarbejdet af førende specialister på området.

Bogen er ajourført til og med 1. juli 2015 og udarbejdet på grundlag af Karnovs Lovsamling 30. udgave.Bogen er opdelt i fire centrale områder:

-Retsplejelov - herunder Retshjælp og fri proces, Afgifter, Andre almindelige bestemmelser, Internationale bestemmelser, Voldgift
-Strafferet - herunder Straffuldbyrdelse, Straf for folkedrab og International strafferet.
-Menneskerettigheder
-Udlændinge

Til lovene finder du ligeledes relevante gældende bekendtgørelser og cirkulærer.

Bogen indeholder også systematisk register og stikordsregister. Retsplejeloven har derudover et selvstændigt systematisk register.
 
  © 2017 Jure AB