Strafferettens almindelige del I
� Ansvarslæren
   
 
Författare:Waaben Knud , Langsted Lars Bo
Titel:Strafferettens almindelige del I � Ansvarslæren
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:322 sid.
Förlag:Karnov Group DK
ISBN:9788761937254
Ämnesord:Straffrätt , Utländsk rätt

Pris: 672 SEK exkl. moms

 

Værket indgår i en serie på 2 bøger, som tilsammen giver et godt overblik over strafferetten. Den 3. bog i den oprindelige serie ”Strafferettens almindelige del II – Sanktionslæren” videreføres ikke, men kapitlet om rettighedstab er indarbejdet i den nye udgave af strafferettens almindelige del.

I meget præcis og koncentreret form gennemgår Strafferettens almindelige del bl.a. følgende centrale emner:

-Straffeteorier
-Prævention, gengældelse og retsfølelse
-Forbrydelsen
-Den strafferetlige lovanvendelse
-Objektive straffrihedsgrunde
-Tilregnelse
-Forsøg
-Medvirken
-International strafferet
-Rettighedstab
 
  © 2017 Jure AB