Strafferet og menneskeret
   
 
Författare:Baumbach Trine
Titel:Strafferet og menneskeret
Utgivningsår:2014
Omfång:634 sid.
Förlag:Karnov Group DK
ISBN:9788761935816
Ämnesord:Straffrätt , Utländsk rätt

Pris: 1439 SEK exkl. moms

 

Forfatteren gennemgår systematisk menneskerettighedernes betydning for den nationale strafferet, set fra både gerningspersonens og ofrets perspektiv.

Ud fra gerningspersonsperspektivet behandles bl.a.:

-Det strafferetlige legalitetsprincip både i dansk ret og efter artikel 7 i Menneskerettighedskonventionen,
-De materielle menneskerettigheders betydning for strafferetten – både på kriminaliseringsniveauet og på retsanvendelsesniveauet.

Fra et offerperspektiv behandles bl.a.:

-Den menneskeretlige doktrin om statens positive forpligtelser,
-Statens positive forpligtelser i relation til de objektive straffrihedsgrunde.

Forfatteren behandler desuden i relation til ovenstående diskriminationsforbuddets betydning for strafferetten og kommer bl.a. også ind på statens fysiske magtanvendelse og pligterne i anledning heraf.

Bogen afsluttes med et kapitel om krydsende menneskerettigheder (gerningspersonens menneskerettigheder over for ofrets).

Målgruppe
Bogen er henvendt til alle, der beskæftiger sig med strafferetlige spørgsmål, både akademikere og praktikere – ikke mindst dommere, advokater, forsvarere, anklagere og embedsmænd.
 
  © 2017 Jure AB