Den europæiske arrestordre og retten til erstatning for frihedsberøvelse
   
 
Författare:Fuglsang Henning Bang , Sørensen Madsen
Titel:Den europæiske arrestordre og retten til erstatning for frihedsberøvelse
Utgivningsår:2015
Omfång:328 sid.
Förlag:Karnov Group DK
ISBN:9788761936455
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Straffrätt , Utländsk rätt

Pris: 947 SEK exkl. moms

 

Den europæiske arrestordre fra 2002 har medført en eksplosiv udvikling i brugen af udlevering mellem EU’s medlemsstater.

Arrestordren indeholder dog ikke bestemmelser om, hvordan et erstatningsopgør skal behandles, hvis den udleverede ikke bliver dømt i den efterfølgende straffesag, og erstatningsopgøret skal derfor behandles efter national ret. Praksis viser, at disse sager afgøres meget forskelligt, og at disse sager volder særlige problemer i dansk ret.

Denne bog indeholder en omfattende gennemgang af dansk rets bestemmelser om erstatning for frihedsberøvelse, såvel inden for som uden for strafferetsplejen, samt en gennemgang af national ret i Norge og Sverige, EMRK og EU-retten. Undervejs bliver tre principper for erstatning efter strafforfølgning identificeret, hvorefter egnetheden af forskellige modeller for behandling af et erstatningskrav efter en udlevering vurderes.

Målgruppe
Bogen er særlig relevant for praktikere, som arbejder med såvel udlevering som erstatning i anledning af frihedsberøvelse såvel indenfor som udenfor strafferetsplejen. Advokater, anklagere og dommere, som skal behandle det erstatningsretlige opgør efter borgere, der har været frihedsberøvede, kan således have særlig gavn af bogen.
 
  © 2017 Jure AB