BRÅ Rapport 2015:23 Politikernas trygghetsundersökning 2015
� Förtroendevaldas utsatthet under valåret 2014
   
 
Titel:BRÅ Rapport 2015:23 Politikernas trygghetsundersökning 2015 � Förtroendevaldas utsatthet under valåret 2014
Utgivningsår:2015
Omfång:104 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789187335570
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2015:23
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 194 SEK exkl. moms

 

Politikernas trygghetsundersökning 2015 beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda, under valåret 2014.

Rapporten ger en bild av utsattheten, vilka som utsatts, av vem och vad motivet kan ha varit. Genom jämförelser med föregående kartläggning över utsattheten 2012 kan vi med Politikernas trygghetsundersökning 2015 för första gången säga något om utsattheten under ett valår och hur den skiljer sig från ett mellanliggande år.

Det här är den tredje kartläggningen som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort på uppdrag av regeringen där förtroendevalda i fullmäktige och riksdag tillfrågats om sin utsatthet för trakasserier, hot och våld som förtroendevald under 2014.
 
  © 2017 Jure AB