Arbetsrätten
� En introduktion
   
 
Författare:Göransson Håkan Gabinus , Garpe Bengt
Titel:Arbetsrätten � En introduktion
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:128 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139207634
Ämnesord:Arbetsrätt

SLUT på förlag

 

Arbetsrätten – En introduktion är en överskådlig redogörelse av den svenska arbetsrätten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt praktiskt viktiga problem och åt sådana frågor som brukar stå i centrum i den arbetsrättsliga undervisningen.

Boken vänder sig i första hand till dem som ska studera ämnet arbetsrätt vid olika utbildningslinjer på universitets- och högskolenivå och i samband med utbildningar av fackliga förtroendemän och personalansvariga hos arbetsgivare. Den är också lämplig som hjälpreda för praktiskt verksamma som vill ha en orientering om det arbetsrättsliga regelsystemet.

Denna reviderade sjunde upplaga har uppdaterats främst med hänsyn till ändrad lagstiftning (t.ex. i diskrimineringslagen och reglerna i LAS om s.k. allmän visstidsanställning) och ny rättspraxis. Vissa förtydliganden har gjorts jämfört med tidigare upplagor.
 
  © 2017 Jure AB