Ideella värden i fastighetsrätten
   
 
Författare:Bengtsson Bertil
Titel:Ideella värden i fastighetsrätten
Utgivningsår:2016
Omfång:224 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139115120
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 210
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 563 SEK exkl. moms

 

Denna bok behandlar ett ämne som tidigare inte uppmärksammats så mycket i litteraturen: ideella värden, särskilt i fastighetsrätten. Mot bakgrund av lagstiftarens allmänna inställning till sådana värden tas i boken upp frågor som skadestånd och expropriationsersättning för affektionsvärden, boendevärden, miljövärden och kulturvärden liksom ersättning för förlorad allemansrätt och ideella värden som förutsättning för vissa avtal. Avslutningsvis diskuteras eventuella reformer på rättsområdet.
 
  © 2017 Jure AB