Vuxenutbildningens regelbok
   
 
Författare:Werner Lars
Titel:Vuxenutbildningens regelbok
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:230 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139114543
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 329 SEK exkl. moms

 

I Vuxenutbildningens regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna samlade. Här återges de delar av skollagen, läroplanen och vuxenutbildningsförordningen som berör dessa skolformer. I slutet av boken finns också ett sakregister.

I denna upplaga återges bestämmelserna i den lydelse de har den 1 januari 2017. De nya bestämmelserna med utökad rätt till gymnasial komvux finns därför med.

Boken vänder sig till skolans personal, förtroendevalda och elever. Den kan dessutom med fördel användas i lärarutbildningen och fortbildningen.
 
  © 2017 Jure AB