FAR Arbetsrättsvolymen 2016
   
 
Titel:FAR Arbetsrättsvolymen 2016
Anmärkning:Tidigare HR-volymen.
Utgivningsår:2016
Omfång:910 sid.
Förlag:FAR Akademi
ISBN:9789187387685
Typ av verk:Författningssamling
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Arbetsrätt , Organisation och ledarskap

SLUT på förlag

 

Arbetsrättsvolymen är en omfattande regelsamling som samlar lagstiftningen och centrala föreskrifter inom arbetsrätt och arbetsmarknad.

Nyheter

-Ändringar i LAS som innebär skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar
-Förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd
-AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö, vilken bland annat innehåller regler om kränkande särbehandling, arbetstider och arbetsbelastning

Innehåll

-Anställningsskydd
-Medbestämmande
-Arbetstid, ledighet och arbetsmiljö
-Sjuklön och rehabilitering
-Diskrimineringsskydd
-Övriga rättigheter och skyldigheter
-Utstationering och arbetstillstånd
-Offentlig anställning
-Obestånd och lönegaranti
-Process
-Arbetsmarknadsåtgärder
-Sökord

Arbetsrättsvolymen är ett perfekt arbetsverktyg för dig som arbetar med arbets- och personalfrågor. Din yrkesroll kan t.ex. vara arbetsrättsjurist, HR-specialist, personalchef eller personalhandläggare.
 
  © 2017 Jure AB