Introduktion till EU:s socialförsäkringsrätt
   
 
Författare:Paju Jaan
Titel:Introduktion till EU:s socialförsäkringsrätt
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:88 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139207542
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt , Försäkringsrätt

Pris: 209 SEK exkl. moms

 

Introduktion till EU:s socialförsäkringsrätt är en grundläggande bok om EU:s samordningsinstrument förordning 883/2004 på socialförsäkringens område. Boken ger en samlad bild av den komplexa samordningen av medlemsstaternas socialförsäkringssystem med betoning på principerna och de materiella huvudreglerna. Fokus är på att förklara varför en samordning av medlemsstaternas socialförsäkringar är nödvändig, när förordning 883/2004 blir tillämplig samt en presentation av hur samordningen sker på förordningens viktigaste sakområden; förmåner vid sjukdom, förmåner vid moderskap, familjeförmåner, förmåner vid arbetslöshet, förmåner vid ålderdom, förmåner vid invaliditet, förmåner vid olycksfall i arbetet och arbetssjukdom. Framställningen behandlas fortlöpande mot bakgrund av svensk socialförsäkring. I denna andraupplaga har texten kompletterats mot bakgrund av rättspraxisutveckling och ny doktrin på området.

Boken är avsedd att användas i den juridiska undervisningen på universitets- och högskolenivå men kan med fördel även användas av praktiker som en vägvisare till EU:s socialförsäkringsrätt.
 
  © 2017 Jure AB