God man, förvaltare och förmyndare
� Domstolarnas handläggning
   
 
Författare:Holmgård Lars , Wallgren Jan
Titel:God man, förvaltare och förmyndare � Domstolarnas handläggning
Utgivningsår:2015
Omfång:286 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139018575
Ämnesord:Familjerätt , Processrätt

Pris: 520 SEK exkl. moms

 

Vid tingsrätter handläggs ett stort antal ärenden om god man, förvaltare och förmyndare. Det har fram till nu saknats en samlad framställning av de processuella och materiella reglerna.

I God man, förvaltare och förmyndare ges svar på de frågor som brukar dyka upp vid domstolarnas handläggning. Exempel på sådana frågor är när den hjälpbehövandes behov bör tillgodoses på ett mindre ingripande sätt än genom godmanskap, vilka slutsatser som ska dras av ett läkarintyg samt när ett ärende är tvistigt och därför inte får handläggas av en notarie.

Boken vänder sig till alla som i tingsrätt och hovrätt handlägger ärenden om god man, förvaltare och förmyndare. Även personer utanför domstolarna har utbyte av boken.
 
  © 2017 Jure AB