Brottsoffrets rätt
   
 
Författare:Billström Magnus , Bring Christina , Diesen Christian , Lishajko Marianne , Marmolin Christina
Titel:Brottsoffrets rätt
Utgivningsår:1995
Omfång:376 sid.
Förlag:Juristförlaget Stockholm
ISBN:9175987260
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt

Pris: 552 SEK exkl. moms

 

Detta är en antologi som bygger på tre examensarbeten i straffrätt, processrätt och skadeståndsrätt. Särskilt behandlas rätten till nödvärn, målsägandens ställning i processen och förutsättningarna för brottsskadeersättning. Boken innehåller också en allmän handledning för den som drabbats av ett brott.
 
  © 2017 Jure AB