BRÅ Rapport 2015:22 Penningtvätt och annan penninghantering
� Kriminella, svarta och grumliga pengar i legal ekonomi
   
 
Titel:BRÅ Rapport 2015:22 Penningtvätt och annan penninghantering � Kriminella, svarta och grumliga pengar i legal ekonomi
Utgivningsår:2015
Omfång:280 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789187335563
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2015:22
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 346 SEK exkl. moms

 

Hur hanteras pengar från brott? Genom att följa penninghanteringen inom olika brottstyper från den initiala finansieringen av ett brottsupplägg till vad vinstpengarna används till, identifieras de sektorer som är mest sårbara för denna penninghantering.

Vad är penningtvätt? Vad är kriminella, svarta och grumliga pengar? Hur används pengar från brott? Vilka sektorer i samhället utsätts för penningtvätt? Hur ser riskerna ut? Vilka internationella aspekter finns? Frågorna är många och begreppen snåriga.

Gärningspersoner för över pengar mellan konton, köper dyra bilar och tar hjälp av rådgivare för att placera illegala pengar i skatteparadis. För att kunna konsumera och investera sina brottsvinster använder de olika metoder för att dölja pengarnas ursprung och komma runt samhällets kontroller.

Den här rapporten, som grundar sig på ett regeringsuppdrag, utgår från hur gärningspersonerna hanterar pengar från brott. Genom att följa penninghanteringen inom olika brottstyper från den initiala finansieringen av ett brottsupplägg till vad vinstpengarna används till, identifieras de sektorer som är mest sårbara för denna penninghantering.

Rapporten vänder sig till såväl beslutsfattare, som myndigheter och verksamhetsutövare.
 
  © 2017 Jure AB