BRÅ Rapport 2015:24 Det dödliga våldet i Sverige 1990–2014
� En beskrivning av utvecklingen med särskilt fokus på skjutvapenvåldet
   
 
Titel:BRÅ Rapport 2015:24 Det dödliga våldet i Sverige 1990–2014 � En beskrivning av utvecklingen med särskilt fokus på skjutvapenvåldet
Utgivningsår:2015
Omfång:72 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789187335587
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2015:25
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

De dödliga våldsbrotten hör till de brott som skrämmer oss mest och är bland de allvarligaste brotten vi känner till i samhället. I den här rapporten analyseras den generella utvecklingen av det dödliga våldet i Sverige och det dödliga våldet med skjutvapen. Studien gäller för landet som helhet men tar också fasta på skillnader mellan regioner.

I Sverige har det dödliga våldet minskat totalt sett, både på 1990- och 00-talet och i början av 2010-talet. Minskningen gäller framför allt det spontana, alkoholrelaterade dödliga våldet mellan män, men även det dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer har minskat. Samtidigt finns det indikationer på att det dödliga våldet som begås med skjutvapen håller på att förändras och kan i vissa sammanhang till och med ha ökat.

Rapporten vänder sig såväl till beslutsfattare som till handläggare eller utredare inom rättsväsendet, men också till andra som är kriminalpolitiskt intresserade.
 
  © 2017 Jure AB