BRÅ Rapport Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete
   
 
Titel:BRÅ Rapport Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete
Utgivningsår:2016
Omfång:102 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789187335600
Serie:BRÅ-rapporter
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 194 SEK exkl. moms

 

Den här boken handlar om samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. Om att tillsammans arbeta kunskapsbaserat och strukturerat med komplexa frågor.

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete beskriver i fem steg hur samverkan praktiskt kan gå till. Boken ger användbara verktyg för hela samverkansprocessen. Den riktar sig i första hand till anställda inom polis och kommun som arbetar med lokala brottsförebyggande frågor, men även tjänstemän, förtroendevalda och andra som vill samverka i brottsförebyggande arbete, kan ha nytta av boken. Genom samverkan blir vi effektivare och kan nå bättre resultat.

Boken har tagits fram av Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting gemensamt. Det är organisationernas förhoppning att den ska bli ett praktiskt stöd i samverkansarbetet.

Ny utgåva
Det här är en reviderad utgåva av boken som publicerades första gången år 2010. Denna version av boken har arbetats om till att bli kortare och mer handfast med checklistor och fokus på ett kunskapsbaserat arbetssätt. Den har också anpassats till den nya Polismyndigheten och dess fokus på medborgarperspektiv.
 
  © 2017 Jure AB