BRÅ Rapport 2016:1 Nationella trygghetsundersökningen 2015
� Om utsatthet, otrygghet och förtroende
   
 
Titel:BRÅ Rapport 2016:1 Nationella trygghetsundersökningen 2015 � Om utsatthet, otrygghet och förtroende
Utgivningsår:2016
Omfång:188 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789187335594
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2016:1
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 301 SEK exkl. moms

 

Underlaget utgörs av drygt 12 000 personer som genom telefonintervjuer och via enkäter svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

NTU belyser frågeställningar som

-Hur vanligt är det att den som utsätts för misshandel känner gärningspersonen? Hur stor andel av brotten anmäls till polisen?
-Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på om man bor i storstad eller på landsbygd?
-Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för polisen?

För den specialintresserade finns metodbeskrivning och frågeformulär samlade i NTU 2015 – Teknisk rapport, som snart finns att ladda ner på Brås webbplats.
 
  © 2017 Jure AB