SOU 2016:10 EU på hemmaplan
   
 
Titel:SOU 2016:10 EU på hemmaplan
Utgivningsår:2016
Omfång:213 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244081
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om delaktighet i EU
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:10
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 249 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår flera åtgärder för att höja kunskapen, främja insyn och delaktighet samt förbättra informationstillgången i EU-relaterade frågor. Utredningen föreslår bland annat att regeringen ska tidigarelägga delar av det arbete som idag sker genom utredningsväsendet och remissförfarandet.

Ett annat förslag innebär att regeringen tydligare ska instruera myndigheterna att skapa bättre samrådsformer och öka transparensen i sitt EU-relaterade arbete. Dessutom föreslår utredningen utbildningsinsatser för lokalpolitiker, tjänstemän, journalistlärare och yrkesverksamma journalister.
 
  © 2017 Jure AB