En svensk tiger
� vittnesmål från poliser som vågat ryta ifrån
   
 
Författare:Kjöller Hanne
Titel:En svensk tiger � vittnesmål från poliser som vågat ryta ifrån
Utgivningsår:2016
Omfång:301 sid.
Förlag:Fri tanke
ISBN:9789187935336
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 224 SEK exkl. moms

 

Svensk polis har problem. Förundersökningar läggs ned utan utredning, gärningsmän går fria och polisen kompenserar sina brister med att frisera statistiken. Trots minskad brottslighet och ökade resurser till polisen fortsätter andelen uppklarade brott att sjunka. Varför är det så?
En förklaring är en repressiv kultur där medarbetare som påtalar systemfel tystas effektivt och systematiskt. Hanne Kjöller avslöjar här en myndighet som lägger oerhörda resurser på att förfölja och straffa poliser som vågat höja sina röster för att kritisera slarv, övervåld och direkta lagbrott.

I boken berättar nio visselblåsare om arbetsgivarens trakasserier. Ständiga polisanmälningar, tvångsremitteringar till psykiatrin och misstänkliggörande bland kollegerna blir en del av vardagen.
 
  © 2017 Jure AB