SOU 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle
   
 
Titel:SOU 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle
Utgivningsår:2016
Omfång:540 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244135
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen för ett stärkt civilsamhälle
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:13
Ämnesord:Marknadsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 464 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår flera åtgärder för att stärka civilsamhället, bland annat genom ökad kunskap hos det offentliga, tydligare myndighetsstyrning och krav på konsekvensanalyser avseende civilsamhället.

Utredningen lämnar också förslag för att öka civilsamhällets möjligheter att delta i upphandling och idéburna offentliga partnerskap samt om förbättrat administrativt stöd till organisationerna. Vidare föreslår utredningen åtgärder för att värna civilsamhällets roll i demokratin och för att öka mångfalden bland de som deltar i civilsamhället.
 
  © 2017 Jure AB