BRÅ Rapport 2016:8 Målsägandes medverkan i rättsprocessen
   
 
Titel:BRÅ Rapport 2016:8 Målsägandes medverkan i rättsprocessen
Utgivningsår:2016
Omfång:128 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789187335648
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2016:8
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 194 SEK exkl. moms

 

Målsägandes medverkan i rättsprocessen är viktig för att brott ska kunna utredas. I ärenden där målsäganden inte vill medverka kan utredningsarbetet försvåras på olika sätt och leder ofta till att ärenden läggs ned.

Studien visar att det finns en rad olika skäl för den enskilde att medverka, men också för att inte medverka. Beslutet och förmågan att medverka eller inte kan bland annat hänga samman med brottstypen, sociala och individuella faktorer och tidigare erfarenheter. Det kan till exempel handla om att målsäganden känner rädsla, oro eller uppgivenhet inför att genomgå en rättslig process. För att kunna öka målsägandes medverkan är det viktigt att förstå både motiven för och skälen för att inte vilja eller kunna medverka
och denna studie undersöker omständigheter som på olika sätt kan underlätta för målsäganden att medverka i rättsprocessen.

I rapporten behandlas frågeställningar som: hur påverkar rättsprocessen av målsägandes medverkan, vilka stödbehov har målsägande och hur kan stödet utvecklas under och efter rättsprocessen?

Rapporten riktar sig i första hand till rättsväsendets aktörer.
 
  © 2017 Jure AB